Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Kontakt

 • Adres:

  87-100 Toruń
  ul. Ślaskiego 2 (obok OBI)
  tel. 510 200 755
  tel. 56 646 14 19

  email: torun@yasumi.pl

 • Godziny otwarcia:

  Pon-Pt. 9-20 Sob. 9-15

Dodatkowe informacje:

REGULAMIN GABINETU YASUMI TORUŃ

Uwaga!!!

Promocje nie łączą się.

Przy zakupie zaproszenia "Dotyk Piękna" poniżej kwoty 40zł, należy dopłacić kwotę 10zł w celu wydania ładnie zapakowanego prezentu, gotowego do wręczenia :)


KARNETY: W przypadku niepojawienia się na umówiony termin wizyty, bez wcześniejszego poinformowania nas o niemożliwości przybycia (przynajmniej jeden dzień wcześniej) zabiegi karnetowe z danego dnia przepadają.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI URODZINOWEJ!

Skorzystaj z promocji urodzinowej  - 15%  na jeden dowolny zabieg (promocja ważna przez miesiąc od dnia urodzin).

Warunki promocji:

I. Promocja urodzinowa nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

Numer rachunku bankowego

62 1940 1076 3061 4064 0000 0000

Regulamin realizacji bonów upominkowych:

1. Definicje: Bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon.

2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty.

13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie bonu.

15. Sposób pakowania bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości bonu.

16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.

17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią w całości i akceptują ją w całości

Informacje o Twoich danych osobowych w YASUMI (ul. Ślaskiego 2, 87-100 Toruń) - RODO

Obowiązek informacyjny

Już od 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz w tekście zamieszczonym poniżej. Dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Dziękujemy, że jesteś z nami !

Pozdrawiamy

Zespół YASUMI Toruń, ul. Ślaskiego 2

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w sklepie internetowym pod adresem bony.yasumi.pl związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonanym zakupem właściciel ww. salonu Yasumi przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Marcin Kurasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CZARNA Firma Handlowo Usługowa , z siedzibą w Toruniu , ul. Ślaskiego 2, 87-100 Toruń, e-mail: torun@yasumi.pl, tel.: 510 200 755

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

5. prowadzeniem analiz statystycznych,

6. przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnieniem rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

7. brakiem przeciwwskazań do wykonania usług.

Wymagamy podania przez Ciebie m.in. następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć usługę: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i daty urodzenia, płeć, wizerunek, informację o zapisaniu się na wizytę u Administratora, o rodzaju wizyty, opisie wizyty, dacie i godzinie wizyty, opis klienta, opisie przeciwwskazań.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Państwem w celach obsługi usługi.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności, firmy ubezpieczeniowe.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, czy Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, odpowiadającym wymogą RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

4. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

5. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. przez okres trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6. przenoszenia danych osobowych,

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem